طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد به انگلیسی وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد یعنی چه

وابسته به زمانى که بیمارى از نظر بالینى قابل تشخیص نشده باشد

preclinical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها