طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زمین شناسى به انگلیسی وابسته به زمین شناسى یعنی چه

وابسته به زمین شناسى

geologic
geological

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها