طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زندگى به انگلیسی وابسته به زندگى یعنی چه

وابسته به زندگى

vital

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها