طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زیبایى به انگلیسی وابسته به زیبایى یعنی چه

وابسته به زیبایى

aesthetic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها