طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به زیر سطح به انگلیسی وابسته به زیر سطح یعنی چه

وابسته به زیر سطح

undersurface

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها