طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به ساختمان به انگلیسی وابسته به ساختمان یعنی چه

وابسته به ساختمان

structural

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها