طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به سرخاندان به انگلیسی وابسته به سرخاندان یعنی چه

وابسته به سرخاندان

eponymic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها