طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به سرپرست به انگلیسی وابسته به سرپرست یعنی چه

وابسته به سرپرست

tutelary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها