طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به شبه جزیره به انگلیسی وابسته به شبه جزیره یعنی چه

وابسته به شبه جزیره

peninsular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها