طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى به انگلیسی وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى یعنی چه

وابسته به طرح اصلى یا نمونه اصلى

prototypal
prototypic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها