طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به طرز تفکر شخص به انگلیسی وابسته به طرز تفکر شخص یعنی چه

وابسته به طرز تفکر شخص

subjective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها