معنی و ترجمه کلمه وابسته به علم ماوراء طبیعى به انگلیسی وابسته به علم ماوراء طبیعى یعنی چه

وابسته به علم ماوراء طبیعى

metaphysical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها