معنی و ترجمه کلمه وابسته به قبل از سرطان به انگلیسی وابسته به قبل از سرطان یعنی چه

وابسته به قبل از سرطان

precancerous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها