معنی و ترجمه کلمه وابسته به موجز نویسى یا پند نویسى به انگلیسی وابسته به موجز نویسى یا پند نویسى یعنی چه

وابسته به موجز نویسى یا پند نویسى

aphoristic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها