طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به کشیشان به انگلیسی وابسته به کشیشان یعنی چه

وابسته به کشیشان

sacerdotal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها