معنی و ترجمه کلمه وابسته به یون الکتریکى به انگلیسی وابسته به یون الکتریکى یعنی چه

وابسته به یون الکتریکى

ionic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها