معنی و ترجمه کلمه واحد گرما به انگلیسی واحد گرما یعنی چه

واحد گرما

therm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها