طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واحد گرما به انگلیسی واحد گرما یعنی چه

واحد گرما

therm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها