معنی و ترجمه کلمه واقع بینى به انگلیسی واقع بینى یعنی چه

واقع بینى

realism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها