طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واقع در جنوب غربى به انگلیسی واقع در جنوب غربى یعنی چه

واقع در جنوب غربى

southwest
southwestern

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها