معنی و ترجمه کلمه واقع در خط افقى به انگلیسی واقع در خط افقى یعنی چه

واقع در خط افقى

laterad
lateral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها