طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واقع در کمر به انگلیسی واقع در کمر یعنی چه

واقع در کمر

lumbar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها