طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وانمودگر به انگلیسی وانمودگر یعنی چه

وانمودگر

simulator

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها