معنی و ترجمه کلمه وانمود به انگلیسی وانمود یعنی چه

وانمود

affectation
fakery
feint
make believe
pretension
simulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها