طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واژه تحقیرى به انگلیسی واژه تحقیرى یعنی چه

واژه تحقیرى

pejorative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها