طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه واکنش برق به انگلیسی واکنش برق یعنی چه

واکنش برق

reactance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها