معنی و ترجمه کلمه واگذاشتن به انگلیسی واگذاشتن یعنی چه

واگذاشتن

forsaken
set up
subside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها