طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ورزشکار به انگلیسی ورزشکار یعنی چه

ورزشکار

athlete
athletic
buirdly
gamester
gymnast
sportsman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها