طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ورقه کردن به انگلیسی ورقه کردن یعنی چه

ورقه کردن

sheet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها