معنی و ترجمه کلمه وزنه ریسمان ماهى گیرى به انگلیسی وزنه ریسمان ماهى گیرى یعنی چه

وزنه ریسمان ماهى گیرى

sinker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها