معنی و ترجمه کلمه وسوسه کردن به انگلیسی وسوسه کردن یعنی چه

وسوسه کردن

solicit


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها