طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وضعى به انگلیسی وضعى یعنی چه

وضعى

postural

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها