معنی و ترجمه کلمه وضعى به انگلیسی وضعى یعنی چه

وضعى

postural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها