طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود به انگلیسی وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود یعنی چه

وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود

busman's holiday

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها