معنی و ترجمه کلمه وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود به انگلیسی وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود یعنی چه

وقتى در روز تعطیل کار همیشگى انجام مى شود

busman's holiday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها