طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ولگرد به انگلیسی ولگرد یعنی چه

ولگرد

arrant
blackgurad
footer
gaberlunzie
gangrel
hooligan
larrikin
loafer
prowler
rambler
rangey
rangy
rapparee
roamer
runner
saunterer
straggler
stray
swinger
tramp
tramper
vagabond
vagabondish

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها