طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ویژه امر مخصوصى به انگلیسی ویژه امر مخصوصى یعنی چه

ویژه امر مخصوصى

adhoc

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها