طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ویژه کردن به انگلیسی ویژه کردن یعنی چه

ویژه کردن

consecrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها