طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و ابر به انگلیسی و ابر یعنی چه

و ابر

efferent

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها