طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و بس به انگلیسی و بس یعنی چه

و بس

merely

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها