طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و زین به انگلیسی و زین یعنی چه

و زین

heavy
massy
ponderous
weighty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها