طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و غیره به انگلیسی و غیره یعنی چه

و غیره

et cetera

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها