طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پادشاهى به انگلیسی پادشاهى یعنی چه

پادشاهى

imperial
imperium
kingcraft
kingdom
regal
regality
sovereignty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها