معنی و ترجمه کلمه پادو به انگلیسی پادو یعنی چه

پادو

busboy
flunkey
flunky
footboy
footman
lackey
lacquey
legman
page
peon
scullion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها