طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پارتیزان به انگلیسی پارتیزان یعنی چه

پارتیزان

guerilla
guerrilla
partisan
partizan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها