معنی و ترجمه کلمه پارچه مخمل به انگلیسی پارچه مخمل یعنی چه

پارچه مخمل

scarlet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها