معنی و ترجمه کلمه پاسخ به انگلیسی پاسخ یعنی چه

پاسخ

answer
replication
reply
respond
response
responsions

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها