طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پایین افتادگى به انگلیسی پایین افتادگى یعنی چه

پایین افتادگى

prolapse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها