طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پخش بخارج به انگلیسی پخش بخارج یعنی چه

پخش بخارج

effluvium
efflux

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها