طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پدیده ایجاد قوه آهن ربایى به وسیله جریان الکتریسته و همچنین تاثیر قوه آهن ربایى بر جریان برق به انگلیسی پدیده ایجاد قوه آهن ربایى به وسیله جریان الکتریسته و همچنین تاثیر قوه آهن ربایى بر جریان برق یعنی چه

پدیده ایجاد قوه آهن ربایى به وسیله جریان الکتریسته و همچنین تاثیر قوه آهن ربایى بر جریان برق

electromagnetism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها