طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پرستیدن به انگلیسی پرستیدن یعنی چه

پرستیدن

deify
idolize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها