معنی و ترجمه کلمه پرستیدن به انگلیسی پرستیدن یعنی چه

پرستیدن

deify
idolize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها