طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه پستانداران معدوم انسان نماى اولیه به انگلیسی پستانداران معدوم انسان نماى اولیه یعنی چه

پستانداران معدوم انسان نماى اولیه

prehominid
prehominidae

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها