معنی و ترجمه کلمه پشت سرکسى سخن گفتن به انگلیسی پشت سرکسى سخن گفتن یعنی چه

پشت سرکسى سخن گفتن

backbite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها